Informatie

Sada Landers
Venlosingel 56
6845 JB Arnhem
Telefoon: 026 3703057

Telefonisch spreekuur:

  • Maandag 9.00 - 10.00 uur
  • Dinsdag, 9.00 - 10.00 uur
  • Donderdag, 9.00 - 10.00 uur
  • Vrijdag, 9.00 - 10.00 uur

Als u buiten deze tijden belt kan het zijn dat ik in consult ben en de telefoon niet opneem. Als u uw naam en nummer achterlaat neem ik contact op.

Consult afspraken en reacties op middelen alleen telefonisch!

Sada Landers -praktijk voor klassieke homeopatie- is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten. NVKH lidnummer 02 1299, RBCZ lid, Kvk 09185208.

In onze groepspraktijk zijn de volgende therapeuten gevestigd:

Klassieke Homeopathie: Sada Landers
Acupunctuur: Klaartje Meijer (lid Zhong): 06-13259681
acupunctuur-arnhem.nl

 

 

Als u een klacht heeft...

 

Bespreek uw onvrede en los het samen op!

Goede zorg vindt iedereen belangrijk. Homeopaten doen er alles aan om u
op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het
voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent.

Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw homeopaat te
bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen
uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt.
Is het moeilijk uw onvrede mondeling te uiten? Probeer het uw homeopaat
dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een
opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.
Meestal lost een goed gesprek uw onvrede of klacht op.
Klachten kunnen gaan over uw behandeling, bejegening, of de
bereikbaarheid.

Voelt u zich niet in staat uw klacht te bespreken met uw homeopaat, laat
de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos
de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir Expertisecentrum
klachtbehandeling, inschakelen. Deze ondersteunt u bij het formuleren van
uw klacht en bij het onderzoeken van oplossingen.

Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden
voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De
homeopaat om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op
de hoogte gesteld. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig.

Wilt u geen klacht indienen maar wel uw onvrede kenbaar maken bij de
beroepsvereniging dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van
de NVKH op info@nvkh.nl of telefonisch op 0172-499595 (9.00-12.30 uur).

Wordt uw klacht, naar uw mening, niet opgelost dan kan een geschil
ontstaan. De geschilleninstantie neemt het geschil in behandeling. Alle
homeopaten die lid zijn van de beroepsvereniging NVKH zijn aangesloten bij
de Stichting Zorggeschil. Een geschil indienen bij de geschillencommissie
kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden een bindende
uitspraak over uw klacht.

Als er sprake is van een ernstige klacht over het handelen van uw homeopaat dan kan de
klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht
Complementaire Zorg (TCZ), bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter.
Meer informatie over TCZ leest u op www.tcz.nu onder het tabje: u-heeft-een-klacht.

  

Neem kontakt op
Uw naam*
Uw e-mail adres*
Uw vraag*
Uw bericht*
* verplichte velden

 

 

 

IMG_0247.JPG