Klassieke homeopathie als wij ze vandaag kennen is ca 200 jaar oud. De Duitse arts Samuel Hahnemann, 1755-1843, ontdekte tijdens het vertalen van een boek dat de kinabast, indertijd het meest effectieve middel tegen malaria, in hoge doseringen bij gevoelige mensen klachten veroorzaakte die erg veel overeenkomst hadden met de verschijnselen van malaria. Hiermee was de basiswet van de homeopathie (afgeleid van het Griekse Homoeos = gelijksoortigheid en Pathos = lijden) ontdekt, namelijk dat een stof die klachten kan laten verdwijnen, die het in hoge doseringen ook kan veroorzaken. In de homeopathie noemen we dit principe de "Wet van de Gelijksoortigheid".

Ieder mens beschikt over een zelfgenezend vermogen. Wij zijn ons er niet van bewust, maar bij een klein letsel al wordt duidelijk dat er een kracht in het lichaam aanwezig is, die de genezing op gang brengt. In de homeopathie wordt dit zelfgenezend vermogen dynamus of 'levenskracht' genoemd. Het is het vermogen, waardoor het lichaam zich steeds weer tracht te herstellen en te genezen. Ziekte is iets, wat zich op een dieper niveau - op het niveau van de levensenergie - afspeelt. Dat wat wij doorgaans als ziekte beschouwen, koorts of huiduitslag b.v. zijn voor een homeopaat slechts afspiegelingen van de ziekte zelf, manieren waarop zich de ziekte laat zien. De oorsprong van ziekte zit op energetisch niveau en is niet zichtbaar.

Klassieke homeopathie houdt verder in, dat maar een middel tegelijk voorgeschreven wordt. Praktijk Sada Landers Klassiek Homeopaat: hoofdpijn Hierin onderscheidt zich de klassieke homeopathie van de complexe homeopathie b.v. veel zelfhulpmiddelen uit de apotheek waarin meerdere geneesmiddelen bijeengevoegd zijn, en de klinische homeopathie. Bij klinische homeopathie wordt een middel voor een bepaalde klacht voorgeschreven. Dat betekend, iedereen met de zelfde aandoening krijgt hetzelfde geneesmiddel. Klassiek homeopathisch is het niet mogelijk om voor een bepaalde klacht een geneesmiddel voorteschrijven. Er dient altijd nauwkeurig nagevraagd te worden wat de aard van de klacht is, hoe iemand zich eronder voelt, waardoor de klacht verbeterd of verslechterd enz. tenslotte zijn er tientallen middelen voor een specifieke klacht als b.v. hoofdpijn.


Vorige pagina: Homeopathie werkt!
Volgende pagina: FAQ