Sada Landers

Sada Landers -praktijk voor klassieke homeopatie- is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten. NVKH lidnummer 02 1299, RBCZ licentienummer 170268R, Kvk 09185208.

AGB praktijkcode 90062638

AGB zorgverlenerscode 90027743

Praktijk voor Klassieke Homeopathie Sada Landers, NVKH lid

Bij een klacht hoop ik dat u als cliënt deze in eerste instantie met mij wilt bespreken. Er bestaat ook de mogelijkheid om een klacht bij de klachtencomissie van de NVKH te melden (de contactpersoon heet Ineke Renkema). Mochten wij er samen niet uitkomen zal de klacht verder behandelt worden door de SCAG, waarbij mijn praktijk aangesloten is.

Voor meer informatie over de klachten regeling ga naar scag.nl

In onze groepspraktijk zijn de volgende therapeuten gevestigd:

  • Klassieke Homeopathie: Sada Landers
  • Acupunctuur: Klaartje Meijer (lid Zhong): 06-13259681

Klassieke Homeopathie Arnhem Sada Landers

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


Vorige pagina: Acuut of constitutioneel
Volgende pagina: Vergoeding