Vergoeding

Meer dan 80 % van de zorgverzekeraars vergoeden een klassiek homeopathische behandeling. Voorwaarde is vaak dat u aanvullend verzekerd bent en de homeopaat aangesloten is bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).
Ik ben sinds 2002 lid van deze beroepsvereniging, die tevens kwaliteitscontrole m.b.t. de opleiding, praktijkvoering en bijscholingen doorvoert.

In het vergoedingen overzicht worden de aanvullende zorgverzekeringen vermeld en daarbij de dekking die deze geven specifiek voor consulten van klassiek homeopaten die aangesloten zijn bij de NVKH.

Ik adviseer u om voor de behandeling eerst contact op te nemen met uw verzekeraar over de hoogte van de vergoedingen.

Graag wil ik u erop wijzen dat het eigen risico van € 385,00 van uw zorgverzekering niet uit de aanvullende verzekering komt, maar uit het basispakket. Dit betekent dus dat u voor een homeopathische behandeling niet de eerste € 385,00 zelf moet betalen.
Download de lijst met het vergoedingenoverzicht verzekeraars 2022

Overzicht als pdf te downloaden

Dus afhankelijk van de voorwaarden van uw aanvullende verzekering krijgt u een gedeelte tot een jaarlijks maximum bedrag.