Acute ziektes

Het is nog niet iedereen bekend dat homeopathie ook bij acute klachten snel en doeltreffend verlichting kan geven zonder de louter de symptomen te onderdrukken.
Bv bij acute middenooronstekingen, darmkrampjes, diarree, borstontsteking van jonge moeders en nog veel meer. En natuurlijk bij acute griep.

Een acuut consult duurt tussen de 20-40 minuten. Hierbij beperkt het gesprek zich tot de actuele klachten op dit moment. Bij kortdurende klachten kan een goed gekozen homeopathisch middel binnen enkele uren tot dagen verlichting brengen.
Als u vaker last heeft van dezelfde terugkerende acute klacht, is het raadzaam om u via een constitutionele behandeling dusdanig te versterken dat de klachten niet meer zo frequent terug kunnen komen.

De constitutionele behandeling

Bij een constitutionele behandeling is naast de aandacht voor de klachten waarvoor u komt ook nog ruimte voor de persoon erachter. Ieder mens wordt geboren met een bepaalde blauwdruk, sterke en zwakke kanten, talenten en dingen die ons moeite kosten.
Het kan gebeuren dat de gevoeligheden en klachten steeds meer worden, dat het drukke bestaan van tegenwordig tal van klachten versterkt.

Door een homeopathisch constitutiemiddel wordt uw zelfgenezend vermogen geprikkelt en zorgt ervoor dat bestaande klachten geleidelijk aan overwonnen kunnen worden. Hiernaast gaat een constitutionele verbetering vaak gepaard met een toename van energie, ontspanning en creativiteit - kortom men zit weer lekkerder in het vel. Bovendien bent u met een versterkte constitutie minder vatbaar voor infectieziektes.

Als de chronische klachten al enige tijd bestaan is het wel zo dat u lichaam enige tijd nodig heeft om op het geneesmiddel te kunnen reageren. In tegenstelling tot acute klachten reageren chronische aandoeningen langzamer - wat al langer bestaat heeft ook iets meer tijd nodig om weer in beweging te komen.


Vorige pagina: Kinderen
Volgende pagina: De praktijk